Владимир Шакин

Соната №7 ре мажор, ор.10 №3. II. Largo e mesto Владимир Шакин

Соната №7 ре мажор, ор.10 №3. I. Presto Владимир Шакин

Соната №7 ре мажор, ор.10 №3. IV. Rondo Владимир Шакин

Соната №15 ре мажор, ор.28 Пасторальная I. Allegro Владимир Шакин

Соната №15 ре мажор, ор.28 Пасторальная II. Andante Владимир Шакин

Владимир Шакин - Видеоклипы